Kontingent

Vedrørende årskontingent for Dansk Selskab for Klinisk Oral Fysiologi

Kontingent: 350 kr. (50kr for studentermedlemmer og Phd. studerende).
Der kommer særskilt besked om tidspunktet for betaling af kontingent.

Via NetBank til:

Danske Bank
Reg. nr.: 1551
konto nr.: 3156149985

Hvis der evt. er spørgsmål vedrørende ovenstående, kontakt venligst.
Kassereren : Katharina Axtmann Petersen
e-mail: kaap@sund.ku.dk