Velkommen til hjemmesiden for Dansk Selskab for Klinisk Oral Fysiologi.

NYT:

Pga. Covid-19 pandemien, er vi desværre nødt til at udsætte det planlagte DSKOF årsmøde d. 25. september 2020. Vi arbejder på at afholde årsmøde d. 29. januar 2021 i Århus. Nærmere information kommer i løbet af efteråret 2020.

EMNE:
Forebyggelse af orofacial smerte og funktionsforstyrrelser?
STED:
Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet
PROGRAM: Klik her for at hente program

På årsmødet vil deltagere få et praktisk og teoretisk indblik i smerteforskningen, interessante/relevante kasustikker og foredrag fra igangværende forskningsprojekter på Tandlægeskolerne i Århus og København, samt bud på, hvordan man kan forebygge orofacial smerte og funktionsforstyrrelser.