Velkommen til den nye hjemmeside for Dansk Selskab for Klinisk Oral Fysiologi.

Inden længe vil du kunne finde den helt nye hjemmeside her med alle de oplysninger du plejer at kunne finde.

Næste DSKOF-ÅRSMØDE
afholdes fredag d. 27. januar 2017
EMNE: FOKUS PÅ KÆBELEDDET

PROGRAM OG TILMELDINGSBLANKET KAN REKVIRERES HOS:
ELIN RIIS-SLOAN dskofmail@gmail.com tlf: 61301606 (aften)
OBS HJEMMESIDEN ER UNDER OMSTRUKTURERING!